Korjausrakentaminen

Tervetuloa korjausrakentaminen2015-sivuille! Me olemme joukko rakentamisen ammattilaisia, ja olemme koonneet näille sivuille infopaketin aloittelevalle remontoijalle tai korjausrakentajalle. Jos harkitset tilojesi tai talosi korjausrakentamista, saneerausta tai perusparannusta, voit löytää näiltä sivuilta paljon hyödyllistä tietoa. Jos taas esimerkiksi harkitset perusparannusta vaativan talon ostoa, voit hyötyä näiden sivujen tiedoista merkittävästi. Tutustu siis rauhassa artikkeleihimme!

Mitä on korjausrakentaminen?

Korjausrakentaminen tarkoittaa pitkälti samaa asiaa kuin saneeraus. Korjausrakentamisessa on siis kyse asuin- tai jonkun muun rakennuksen saneeraamisesta niin, että sen kunto kohenee sekä ulkopintojen osalta että rakenteista. Varsinaista korjausrakentamista ei yleensä tehdä asunnolle kovin monta kertaa sen eliniän aikana.

Korjausrakentamisen avulla rakennusta voidaan muuttaa eri tavoin, ja korjausrakentamisen päämäärä saattaa vaihdella. Saneeraamalla voidaan rakennusta kasvattaa, pienentää, muutella tai ehostaa, eli käytännössä sille voidaan tehdä mitä tahansa. Saneeraamalla voidaan myös muuttaa talon rakenteita ja parantaa talon käyttömukavuutta esimerkiksi uudistamalla putkistoja tai sähköjä.

Erilaisia korjausrakentamisen tyyppejä

Peruskorjaus tehdään talolle esimerkiksi parinkymmenen vuoden päästä sen rakentamisesta. Peruskorjauksen tavoitteena on korjata rakennus yhtä hyvään kuntoon kuin se oli juuri rakentamisen jälkeen. Perusparannuksen avulla taas pyritään ylittämään rakennuksen aiempi laatutaso ja saamaan talosta vielä korkealaatuisempi ja toimivampi.

Rakennuksen uudistamisen avulla voidaan modernisoida ja muuttaa tilanjakoa tai rakennuksen osia. Uudistamistöillä voidaan myös ottaa käyttöön vaikkapa uusia laitteistoja. Lisärakentamisella voidaan laajentaa rakennusta tekemällä siihen vaikkapa uusia siipiä tai uusi kerros.

Korjausrakentamisen kirjoon kuuluu myös konservointi, jolla pyritään säilyttämään olemassa olevaa rakennustekniikkaa ja itse rakennuksen ominaispiirteitä. Entistäminen on hivenen verran eri asia, sillä entistäminen eli niin kutsuttu restaurointi on konsti palauttaa vanhoja rakennustapoja ja palauttamaan esimerkiksi jonkun tietyn rakennuksen vanhaa arkkitehtuuria takaisin liian modernin korjausrakentamisen jälkeen. Rekonstruoinnin avulla voidaan rakentaa uusi kopio rakennelmasta, joka on jo ehtinyt hävitä tai tuhoutua. Rekonstruointi joudutaan yleensä tekemään rakennuksen jäänteiden tai siitä jääneiden asiakirjojen perusteella.

Näiden termien kanssa ei kannata olla liian ryppyotsainen, eikä kategorisointia tarvitse ottaa liian tosissaan. Arkikielessä termit usein sekoittuvat keskenään, ja usein puhutaan yleiskielessä vain yksinkertaisesta remontoinnista tai “rempan tekemisestä”. Oli miten oli, kaiken korjausrakentamisen takana on yleensä tarve tehdä rakennuksesta edes himpun verran entistä parempi. Tämä lie se tärkein määritelmä.

Mitä ottaa huomioon korjausrakentamista suunniteltaessa

Olipa projektisi miten laaja tai suppea hyvänsä tai halusitpa uudistaa kattoa tai rakentaa uuden lämmitysjärjestelmän, on sinun hyvä tietää muutama perusasia projektiin valmistautumisesta.

Ensimmäinen lähtökohta on aina tarkistaa, tarvitsetko muutoksen tekemiseen virallisia lupia. Tää voi tulla kyseeseen, jos aiot esimerkiksi rakentaa taloosi uuden siiven tai esimerkiksi siinä tapauksessa, että talosi tai sitä ympäröivä alue on jossain määrin suojeltu esimerkiksi Museoviraston toimesta.

Jos luvat ovat kunnossa, on sen jälkeen hyvä alkaa huolellinen valmistautuminen tulevaan projektiin. Jos kyse on vähänkään isommasta työstä, kannattaa ehdottomasti turvautua ammattilaisen apuun. Vaikka pystyisit viemään työn käytännössä loppuun itsekin, on ainakin suunnitteluvaiheessa hyvä ottaa yhteyttä johonkin ihmiseen, joka tekee vastaavia töitä jatkuvasti. Moni kodin saneeraustyö sopii hyvin tee-se-itse -nikkarille, mutta jos esimerkiksi tulee sohaisseeksi pistosahalla vesiputken halki, voi vakuutusyhtiö olla korvausasioissa hieman nihkeä. Älä siis turhaan yliarvioi omia resurssejasi, vaan käänny kepeästi ammattilaisen puoleen heti, kun siltä alkaa tuntua.

Jos olet hoitanut taloasi oikeaoppisesti, on korjaustarpeet ennakoitu hyvissä ajoin, eikä korjausrakentamisella tarvitse alkaa pelastaa todella huonoon kuntoon joutuneita rakennelmia. Säännöllisellä talon huoltamisellakin voidaan korjausrakentamisen ajankohtaa siirtää pitkälle tulevaisuuteen.